Langerhans Thema-avond 2021

Langerhans Thema-avond 2021
24/06/2021 19:30 - 21:00
Doelgroep:
Huisartsen, POH-S
Organisatie:
Huisartsen Chronische Zorg
Locatie:
Webinar Geek
Aanvang:
19.30-21.00u
Inlichtingen:
Esther van Gurp-Geelen / scholingen@hozl.nl
Accreditatie:
Geaccrediteerd door ABC1, NVVPO, V&VN.

Let op: Deze scholing bestaat uit twee bijeenkomsten: Donderdag 24 juni 2021, Module 1 & donderdag 1 jui 2021 Module 2.

Inhoud:
Het thema dat centraal staat binnen de Thema-avond 2021 (in-company) is het afbouwen van
medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes.


De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Waarom verschil in intensiteit behandeling?
- Ouderen met kwetsbaarheid/complexiteit
- Vaststellen kwetsbaarheid: hoe doe je dat?
- Hoe stel je persoonlijke streefwaarden vast bij ouderen?
- Hoe bepaal je of er sprake is van overbehandeling?
- Hoe pak je overbehandeling aan?
Uiteraard staat ook in deze Langerhans-scholing de casuïstiek centraal.

Eindtermen:
Na deze scholing is de cursist beter in staat om:
- In te schatten of een oudere vitaal of kwetsbaar is
- Een grove schatting te maken van de levensverwachting
- Samen met de kwetsbare oudere streefwaarden voor HbA1c, bloeddruk en LDL vast te
stellen
- Te signaleren of een kwetsbare oudere wordt overbehandeld
- Na signalering van overbehandeling stapsgewijs de medicatie af te bouwen.

 


Locatie:

  • Webinar Geek
  • Online scholing
  • Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de online scholing: Selecteer "Mijn scholing". Selecteer de scholing waar u aan deelneemt voor verdere instructies.