HAP: TRA

HAP: TRA
11/01/2023 18:00 - 21:00
Doelgroep:
Huisarts, Waarnemers - HIDHAs
Organisatie:
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Locatie:
Kantoor HuisartsenOZL, Achter de receptie
Aanvang:
18.00 - 21.00 uur
Inlichtingen:
scholingen@hozl.nl
Accreditatie:
In aanvraag

In navolging op het eerder gecommuniceerde TRA functieprofiel bieden we u hierbij de mogelijkheid zich in te schrijven voor de Telefoon regieartsen scholing.

De scholing wordt gegeven door Latona trainingen en is opgebouwd uit 2 dagdelen met voorafgaand een te volgen e-module ABCD en urgentie denken.

 

Dagdeel 1: Woensdag 11 januari 2023 18:00-21:00 uur

Dagdeel 2: woensdag 18 juli 2023 18:00-21:00 uur

 

Inhoud van de scholing:

Denken in urgenties en toestandsbeelden (dagdeel 1)

Er wordt gestart met ruim aandacht voor de denk- en werkwijze die van de regiearts wordt gevraagd. Met de komst van de NTS werd de huisarts in de functie van regiearts geconfronteerd met een andere denk- en werkwijze dan dat hij gewend was. Het klinisch redeneren in de huisartsendagpraktijk wordt naast het urgentie denken en het denken in toestandsbeelden op de huisartsenpost geplaatst. Volgt de huisarts overdag in zijn praktijk het proces van koppelen van eigen observaties en interpretaties aan de beschikbaar medische kennis om zo doende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het medisch handelen, in zijn rol als regiearts op de huisartsenpost is hij vooral gericht op de ernst/intensiteit van de situatie in combinatie met Wat moet er gebeuren, met welke snelheid en door wie?

 

Profiel regiearts en kennis NTS (dagdeel 2)

In deze training staan we stil bij de huidige onderlinge samenwerking, waarin de doelstelling is om met elkaar open te communiceren vanuit respect en vertrouwen.

De theorie van de communicatie en feedback worden hierna nog even kort aangestipt, waarin zaken als overleg, afstemming en evaluatie belangrijke items zijn.

Kennis van NTS, het overlegmoment en regievoering

Leren elkaar te verstaan; de nadruk ligt hierbij op de interactie tussen triagist en regiearts. Spreken ze elkaars taal, is de kennis omtrent NTS helder? Beide groepen werken frequent samen en hebben als een van de kerncompetenties Samenwerken. De mate van samenwerking kan invloed hebben op de geleverde kwaliteit van zorg. Hoe stuur ik als regiearts de samenwerking aan binnen het callcenter, maar ook in de keten van acute zorg?


Locatie:

  • Kantoor HuisartsenOZL, Achter de receptie
  • Nieuw Eyckholt 282
  • 6419 DJ Heerlen

Routebeschrijving

Parkeren
Als u met de auto komt, is er parkeerruimte beschikbaar voor bezoekers op het parkeerterrein van het kantoorpand.

Openbaar Vervoer
Vanaf het station Heerlen neemt u bus 40, 44, 52, 55, 58 en stapt na ca. 10 minuten uit bij bushalte Hogeschool Zuyd. Dan is het nog slechts een paar minuten lopen.