HCZ: Atriumfibrilleren

HCZ: Atriumfibrilleren
25/01/2023 17:30 - 19:00
Doelgroep:
Huisarts, POH-S, Verpleegkundig Specialist, Waarnemers - HIDHAs
Organisatie:
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Locatie:
Webinar - MS Teams
Aanvang:
17.30
Inlichtingen:
scholingen@hozl.nl
Accreditatie:
Geaccrediteerd

AF is een add-on op de reguliere CVRM ketenzorg. Doel van de AF-zorg is patiënten, indien mogelijk in de eerste lijn, zo goed mogelijke zorg te geven volgens de actuele richtlijnen. Dit sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in de Kerncoalitie. Naast een efficiëntere zorg draagt de specialisatie AF ook bij aan een breder zorgprofiel van de praktijken.
 

Omdat we per 1 juli 2022 de zorgstraat AF voor de hele regio hebben opengezet wordt er ook dit najaar voor de overige praktijken scholing georganiseerd.

Zowel de huisarts als de POH dienen beiden geschoold te zijn. (Minimale vereiste: 1 huisarts en 1 POH per praktijk) Hiervoor wordt de scholing AF verplicht gesteld. Wanneer huisarts en/of POH ingeschreven zijn voor deze scholing, maar deze nog niet heeft plaatsgevonden, kan de zorgstraat AF wel al worden toegepast binnen de praktijk.
 

Let op: Dit betreft dezelfde scholing AF als in het najaar van 2022. Heb je de scholing destijds al gevolgd? Dan is het niet nodig deze nogmaals te volgen.
 

De scholing behandelt de meest recente AF-richtlijnen voor behandeling en sturing in het proces en vroege herkenning van klinische achteruitgang en complicaties van AF. Tevens omvat dit antistollingsbeleid en medicatie. Wanneer sprake is van nieuwe inzichten, een nieuwe standaard of beleidswijzigingen dan dient een nieuwe scholing gevolgd te worden. HCZ faciliteert en informeert hierin.
 

Tijdens deze scholing komt onderstaande aanbod:

 • Zorgmodule Atriumfibrilleren  
 • Ziektebeeld 
 • Anamnese vermoeden Atriumfibrilleren  
 • Onderzoek en diagnostiek  
 • Titreerschema medicatie nieuwe patiënt  
 • Kwaliteitsindicatoren 
 • Rol van PlusPunt Medisch Centrum 
 • Ervaring uit de PlusPraktijken 

Data
Woensdag 25 januari 2023


Tijdstip

Van 17.30-19.00u. Vanaf 17.15u is het mogelijk om in te loggen.


Locatie:

 • Webinar - MS Teams
 • Online scholing
 • Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de online scholing: Selecteer "Mijn Scholing" Selecteer de scholing waar u aan deelneemt voor verdere instructies.