Tijd voor verandering

‘Limburg, je zal er maar wonen?’ Oostelijk Zuid-Limburg is een prachtig stukje Limburg met een rijke culturele historie. Na de economische welvaart als gevolg van een florerende steenkolenwinning, trad verval in na het sluiten van de mijnen eind jaren ‘60. Een hele generatie trotse werkers werd afhankelijk van de hulp van de overheid en ontwikkelde een mentaliteit van aangeleerde hulpeloosheid. Eigen regie nemen is daarbij een moeilijke opgave.

Momenteel kenmerkt de regio zich door dubbele vergrijzing, een slechte gezondheidsstatus en veel sociale en psychische problematiek. CZ becijferde dat de schadelast in deze regio 88 miljoen per jaar hoger is ten opzichte van de landelijke benchmark. De regio verdient het om de trots van weleer terug te vinden, door met een gezonde populatie verder te bouwen aan een sterke toekomst voor de regio. Adequate en persoonsgerichte zorg geeft de mensen weer het gevoel ertoe te doen en zich basaal onderdeel te voelen van de omgeving waarin ze verkeren.Een uitdaging waar wij als zorgpartijen graag aan willen bijdragen.Lees het volledige artikel hier.

Bron: Coincide.nl