Uitreiking HaZo24 certificaten

Begin dit jaar zijn 7 praktijken bezocht door externe auditoren van Lloyd’s (certificeerder) voor de HaZo24 certificering. Alle 7 praktijken hebben het certificaat behaald. Onlangs was het dan zover: de officiële uitreiking. 
 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje sprak Esther van Engelshoven haar waardering en complimenten uit voor het harde en vele werk dat praktijken verricht hebben het afgelopen jaar in het kader van HaZo24. Het certificaat is de kroon op dit werk; dit werd dan ook onder luid applaus ontvangen door de aanwezigen praktijken. 
  
Het certificaat helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.Er zijn dan ook hele mooie verbeteracties in gang gezet die de patiënt, maar ook de medewerkers ten goede zijn gekomen.  

Er werd afgesloten met het citeren van de lovende woorden van de auditoren: deze concludeerden dat overall het continu verbeteren en het risico-denken aantoonbaar aanwezig is. Op basis van steekproefsgewijze toetsing zijn bij de praktijken geen kritische afwijkingen geconstateerd. Alleonderzochte processen worden planmatig en beheerst uitgevoerd. En bovenal gaven de auditoren aan dat zegesproken hebben met enthousiaste, gemotiveerde medewerkers!
 
Kortom een goede start waarop voortgeborduurd kan worden, aldus Esther van Engelshoven. Er blijft wel ‘werk aan de winkel’: de ingezette weg dient gecontinueerd te worden en daarnaast dient er ook een verdiepingsslag plaats te vinden. Een mooie nieuwe uitdaging, die deze 7 praktijken met enthousiasme en vol vertrouwen aangaan.
 
Op dit moment zijn 48 van de 71 praktijken binnen de regio HuisartsenOZL bezig met het HaZo24-traject. 25 van de 48 praktijken zijn reeds HaZo24 gecertificeerd.

De 7 nieuwe Hazo24 gecertificeerde praktijken:
  • Huisartsenpraktijk van Daal
  • Huisartsenpraktijk Kruisstraat
  • Medisch Centrum Nuth
  • Medisch Centrum Nieuwstraat
  • Medisch Centrum Wijngracht (Passage)
  • Medisch Centrum Vaals (Habets en Stouten)
  • Medisch Centrum Vaals (Broere en Bruggeman)