Uitreiking HaZo24 certificaten

Eind 2018 zijn 3 huisartspraktijken bezocht door externe auditoren van Lloyd’s (certificeerder) voor de HaZo24 certificering. Alle 3 de praktijken hebben het certificaat behaald. Onlangs was het dan zover: de officiële uitreiking. 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje sprak Esther van Engelshoven wederom haar waardering en complimenten uit voor het harde en vele werk dat de praktijken verricht hebben het afgelopen jaar in het kader van HaZo24. 

Het certificaat is de kroon op dit werk; dit werd dan ook onder luid applaus ontvangen door de aanwezigen. 

 

 

Het certificaat helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk. Er zijn dan ook hele mooie verbeteracties in gang gezet die de patiënt, maar ook de medewerkers ten goede zijn gekomen.  

 

Oordeel Lloyd’s 

De auditoren geven aan dat de praktijken in staat zijn om te voldoen aan de eisen die door de patiënten en wet- en regelgeving worden gesteld. Er zijn bij alle bezoeken aan de locaties geen afwijkingen van de norm en wet en regelgeving geconstateerd. Over het algemeen zijn patiënten erg tevreden, de huisartsenpraktijken scoren hoog op klanttevredenheid. Alle bezochte praktijken werken met een jaarplan en doelstellingen en veel praktijken hebben prestatie indicatoren opgesteld die gemeten worden. Risico's worden goed geanalyseerd, alle bezochte praktijken maken gebruik van de risico inventarisatie en de praktijken spelen goed in op de kansen in de markt waarbij de risico's goed in kaart worden gebracht.  Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de praktijken in staat stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Overal wordt gewerkt met een managementreview en verbeteringen worden meestal meteen opgepakt. Tijdens de bezoeken zijn veel voorbeelden van verbeteringen getoond.

En bovenal gaven de auditoren aan dat ze gesproken hebben met enthousiaste, gemotiveerde medewerkers!

 

Op dit moment zijn 50 van de 71 praktijken binnen de regio HuisartsenOZL bezig met het HaZo24-traject: 26 van de 50 praktijken zijn reeds HaZo24 gecertificeerd; in april van dit jaar gaan weer 11 nieuwe praktijken op voor certificering.

 

Vervolg in 2019

2019 zal in het teken staan van verdieping en een verankering van het integrale kwaliteitsmanagementsysteem vanuit de 24-uurs gedachte.